pil Szwecja / Jezyk / ... 00465 nic  
nic
       
 

Język szwedzki

O języku szwedzkim...

- Stereotypy

- Dialekty

- O gramatyce 

nic  
 

Nauka języka szwedzkiego...

- Szkoły językowe
- Lektorzy
- Wyższe studia
- Materiały i pomoce do nauki języka

Tłumaczenia...

- Rodzaje tłumaczeń
- Zawiłości tłumaczeń finansowych


 

 

Lektorów, tłumaczy
i innych znawców
języka szwedzkiego
zapraszamy do współpracy.
jezyk@Szwecja.net

       
 
Lavel Trading

Pod redakcją Katarzyny Ziętek. Kontakt: jezyk@Szwecja.net