pil Szwecja / Kraj / Jezyk / ...  00161 nic  
 
Język, 1. str. nic

Rodzaje tłumaczeń

Katarzyna Kruk, 30.9.2010.

Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia pisemne dzielą się na tłumaczenia zwykłe i przysięgłe oraz na tłumaczenia z języka szwedzkiego na polski, lub polskiego na szwedzki.

- Tłumaczenia zwykłe

Są to tłumaczenia, które może robić praktycznie każdy, kto zna język. Można zlecać je biurom tłumaczeń lub osobom prywatnym.

Stawki za takie tłumaczenie mogą być bardzo różne. Ceny podawane są zawsze od ilości znaków, w które wliczane są także spacje. Na ogół za obliczeniową stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1800 znaków.

W ten sposób można tłumaczyć przeróżne teksty użytkowe, np. korespondencję prywatną lub firmową, CV i listy motywacyjne, instrukcje obsługi i opisy techniczne, foldery reklamowe i broszury, faktury i rachunki, strony www, artykuły prasowe, a także teksty literackie.

Inny temat to tłumaczenia specjalistyczne zaawansowanych tekstów z różnych dziedzin, np. informatyki, finansów, prawa, ekonomii, medycyny, czy budownictwa oraz wszelkich tekstów technicznych wymagających dogłębnej wiedzy z danej dziedziny. Tutaj tłumacz, oprócz doskonałej znajomości języka, powinien być specjalistą w określonym temacie.

- Tłumaczenia przysięgłe

Są to tłumaczenia wykonywane tylko i wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych. Oznacza to, że dana osoba zna język biegle i posiada na to stosowny dokument, potwierdzający uprawnienia do wykonywania zawodu. Tłumaczem przysięgłym, oprócz spełnienia wielu innych warunków, może zostać osoba, która ukończyła magisterskie studia wyższe na kierunku filologicznym, lub ukończyła studia na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia oraz zdała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez ministra sprawiedliwości, egzamin na tłumacza przysięgłego. Egzamin jest bardzo trudny, a przygotowania do jego zdania potrafią trwać latami. Dlatego tłumacze przysięgli języka szwedzkiego w Polsce to nadal rzadkość.

Tłumaczenie przysięgłe wymaga potwierdzenia zgodności przedłożonego oryginału z tekstem tłumaczenia. Tłumacz przysięgły sporządza takie potwierdzenie umieszczając swoją pieczęć oraz adnotację na tekście tłumaczenia. Jeśli dostarczymy tylko kopię dokumentu, wtedy tłumacz przysięgły umieści adnotację, iż tłumaczenie jest z zgodne z przedłożoną kopią dokumentu.

Do poświadczania wykonanych tłumaczeń oraz uwierzytelniania dokumentów służy tłumaczowi przysięgłemu pieczęć z Mennicy Państwowej. Jej okrągły odcisk powinien znaleźć się na każdej z przetłumaczonych lub uwierzytelnionych stron. Poza pieczęcią tłumacz umieszcza swój podpis oraz informację o pozycji, pod jaką tłumaczenie lub jego odpis jest notowany w repertorium, czyli spisie, w którym zapisuje m.in. numer, datę oraz nazwę każdego zlecenia.

Tłumacz przysięgły, podobnie jak zwykły, rozlicza nas także w zależności od ilości znaków. Liczba znaków na stronie tłumaczenia przysięgłego określana jest przez rozporządzenie ministra sprawiedliwości i wynosi 1125 znaków ze spacjami (25 wierszy po 45 znaków). Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie (litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia itp.) oraz uzasadnione przerwy między nimi. Opłata pobierana jest za każdą rozpoczętą stronę.

Tłumaczeniu przysięgłemu podlegają najczęściej wszelkiego rodzaju pisma prawnicze i sądowe (umowy, akty prawne, pełnomocnictwa), dokumenty urzędowe (akty urodzenia, ślubu, zgonu, dyplomy, dowody rejestracyjne itp.), czy ważne dokumenty zawodowe (sprawozdania finansowe, wnioski projektowe).

Tłumaczenia ustne

Jest to najtrudniejsze zadanie, przed jakim staje tłumacz. Tłumaczenia ustne są bardzo stresujące, wymagają ogromnego skupienia i wiedzy oraz kilkudniowego przygotowania. Wyczerpują zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Niewiele jest osób, którym odpowiada ta forma pracy, dlatego są one bardzo „cenne” – dosłownie i w przenośni.

Tłumacze ustni bardzo często uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, rozmowach biznesowych oraz różnego rodzaju programach telewizyjnych. Często zarzuca się im, że powiedzieli coś nieskładnie, nieładnie, albo niepoprawnie. Proszę jednak wyobrazić sobie sytuację, w której stoi się przed setką osób i ma się do mikrofonu przetłumaczyć natychmiast to, co się słyszy. W dodatku wszyscy na Ciebie patrzą i czekają na to, co powiesz. Nie jest to łatwe i wymaga od tłumacza niesamowitej odporności na stres. Dlatego należy cenić ustnych tłumaczy, szczególnie, że nie jest ich zbyt wielu.

Tłumaczenia ustne mogą mieć również formę tłumaczenia przysięgłego. Stosuje się je najczęściej w przypadku wizyt u notariusza, spraw sądowych z udziałem obcokrajowców, czy podpisywania umów międzynarodowych.

Tłumacz, podobnie jak ksiądz czy lekarz, zobowiązany jest do pełnej poufności w stosunku do wszelkich informacji ujawnianych podczas rozmów czy negocjacji.

Podstawową jednostką obliczeniową stosowaną przy tłumaczeniach ustnych jest blok trwający 4 godziny. Tłumaczenia ustne dzielą się na dwa typy:

- Tłumaczenia konsekutywne

Polegają one na tym, że tłumacz najpierw wysłuchuje fragmentu wypowiedzi mówcy, a następnie ją tłumaczy. W zależności od tego, jak precyzyjne ma być tłumaczenie, mówca może robić przerwy po każdym zdaniu, lub po dłuższych fragmentach przemówienia.

Tłumaczenia konsekutywne polecane są przy składaniu zeznań, oświadczeń, czy przesłuchiwaniu świadków, ale przede wszystkim podczas spotkań biznesowych w małym gronie.

Odmianą tłumaczenia konsekutywnego jest tłumaczenie szeptane. W tym przypadku tłumacz znajduje się tuż obok osoby, dla której ściszonym głosem przekłada wypowiedź prelegenta. Ten rodzaj tłumaczenia stosuje się głównie, gdy jedna z osób uczestniczących w spotkaniu posługuje się innym językiem niż pozostali.

- Tłumaczenia symultaniczne

Często nazywane są też kabinowymi z tego względu, że tłumacz - najczęściej w specjalnej kabinie i przy użyciu sprzętu nagłaśniającego - jednocześnie słucha mówcy i w tym samym czasie na bieżąco tłumaczy tekst wystąpienia. Tekst tłumaczony powstaje więc niemal równocześnie z tekstem wyjściowym.

Tłumaczenia symultaniczne stosowane są głównie przy obsłudze konferencji, seminariów, czy dużych spotkań biznesowych.

nic
 

Szwecja, anonse1

 

nic

nic px nic
 
 
nic nic   nic
   
nic nic szwecja

Pod redakcją Katarzyny Ziętek. Kontakt: jezyk@Szwecja.net

nic