Zamow fotografie

Aby zamówić fotografię proszę wysłać list na adres info@naturproduktion-bh.se w języku angielskim lub na adres hedberg@szwecja.net po polsku.

Proszę podać dokładne dane firmy lub osoby zamawiającej łącznie z nr REGON/PESEL, nazwę pliku, np. BH-000629-6.jpg, oraz zakres używania zdjęcia - medium, nakład, itp.

Po uiszczeniu opłaty zamawiający otrzyma login do serwera FTP, skąd może pobrać pliki o wysokiej rozdzielczości, aż do 16 Megapixel, 48 Mb. Pliki mogę również przegrać na CD i wysłać pocztą.

Dla tych, którzy potrzebują większe ilości zdjęć do wielokrotnej publikacji mam przygotowane bardzo korzystne, roczne umowy Royaltyfree. Płacąc roczny abonament ma się wówczas dostęp do całej mojej kolekcji.

 

Serdecznie zapraszam

Bengt Hedberg