Szwecja, Sztokholm, Strandwägen

SZWECJA - Sztokholm, Strandwägen, jeden z najbardziej eleganckich bulwarów Sztokholmu.

Foto © Katarzyna Ziętek..