Szwecja.net
nic

Sankta Lucia w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w Nacka pod Sztokholmem.

 

 

nix

13 grudnia obchodzimy w Szwecji dzień Świętej Łucji – Luciadagen.
Pieśń Sankta Lucia rozbrzmiewa w całym kraju.

Senne procesje przybranych w długie, białe suknie postaci, wraz z panną w uświedczonej koronie na czele, wyłaniają się z mroków poranka.

Korowody Świętej Łucji odwiedzają dzisiaj szkoły, miejsca pracy, szpitale, instytucje opieki społecznej.

Nawet goszczący nadal w Sztokholmie laureaci Nagrody Nobla tradycyjnie budzeni są przez białą Lucię, z płonącymi świecami na głowie, pieśnią Sankta Lucia.

 

 

 

nic

99foto © Szwecja.net.

00119