SZWECJA - miedziana moneta, pochodząca z 1659 roku, 8 Daler, Karl X Gustav, 60 x 34 cm. Sprzedan 26-11-2009r. na aukcji Bukowskis w Sztokholmie za 1 875 000 SEK.

Foto © Bukowskis.