SZWECJA - Luterańska świątynia w Luleå.

Foto © Szwecja.net.