Szwecja / Nowiny / 2009 / ...

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademi

 

Energia – drogi wyboru

Szwecja, Dziennki

30.09.2009

00107


Najtańszym sposobem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Szwecji jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Najdroższym - nachalna rozbudowa elektrowni wiatrowych, szczególnie na morzu. Do takiego wniosku doszła Królewska Akademia Nauk Technicznych. Wczoraj przedstawiła ona wyniki badań w ramach projektu „Energia – drogi wyboru”. Akademia rekomenduje pięć opcji dla szwedzkiej polityki energetycznej

1. Należy priorytetować poprawę efektywności energetycznej budynków. Szwecja może w ten sposób zaoszczędzić 15 TWh, wykorzystując aktualną technikę.

2. Należy stawiać na źródła energii o niskim wpływie na zmiany klimatyczne, takie jak elektrownie wodne, jądrowe oraz CHP (Combined Heat and Power). Nachalna rozbudowa elektrowni wiatrowych jest droga dla konsumentów i ma mały wpływ na zmiany klimatyczne.

3. Należy stymulować rozwój samochodów o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym, co może zmniejszyć emisję CO2 z samochodów osobowych o 20% w 2020 roku. Przy 600 000 samochodów elektrycznych w Szwecji, możemy zaoszczędzić 10 TWh energii.

4. Należy nadal wykorzystywać energię jądrową. Jest to najbardziej efektywna ekonomicznie droga do osiągnięcia wyznaczonych celów klimatycznych.

5. Należy przygotować się na wypadek ocieplenia klimatu w Szwecji, poprzez analizę konsekwencji oraz efektów pośrednich, takich jak migracje ludności, braki wody, choroby.

Takie drogi wyboru rekomenduje Akademia odpowiedzialnym politykom. Akademia przeprowadziła szereg badań w ciągu ponad roku. Starano się odpowiedzieć na pytanie „Jak zapewnić Szwecji bezpieczeństwo energetyczne, przy zachowaniu konkurencyjnych cen?”. Wnioski z przeprowadzonych analiz mają stanowić rekomendacje do kształtowania szwedzkiej polityki energetycznej.


rn,
rn@Szwecja.net

 

 

 

© Szwecja.net

 

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2009/EnergiaDrogiWyboru.html