Szwecja / Nowiny / 2009 / ...

Nota prasowa KAN

Pełny tekst oświadczenia

 

 

Królewska Akademia Nauk. Fot. Helena Ledmyr

Powiało chłodem

Szwecja, Dziennki

15.09.2009

00010


Wczoraj rozpoczęła się w Sztokholmie 3-dniowa konferencja na temat energii wiatrowej – European Offshore Wind Conference & Exhibition. Jednocześnie 13-tu profesorów Królewskiej Akademii Nauk* ostrzega entuzjastów przed przesadnym optymizmem. – Potężne grupy interesów lobbują za rozbudową turbin wiatrowych, podczas gdy my jesteśmy tylko ubogimi naukowcami, którzy chcą wnieść trochę zdrowego rozsądku do tej debaty – mówi szef komisji energetyki KAN, prof. Sven Kullander w rozmowie z Ny Teknik.

W poniedziałek rano, właśnie gdy minister gospodarki i wicepremier Szwecji, Maud Olofsson, otwierała największą na świecie konferencję o energii wiatrowej, profesorowie z komisji energetyki Królewskiej Akademii Nauk opublikowali swoje oświadczenie „Wydajność energii wiatrowej przeceniana” (Vindkraftens kapacitet överskattad). Oceniają oni krytycznie rządowe plany rozwoju energii wiatrowej do wydajności 30 TWh w roku 2020.

Jest to znacznie przesadzona prognoza. Udział energii wiatrowej w produkcji prądu nie może, z przyczyn ekonomicznych, przekroczyć 10 TWh w Szwecji – twierdzą naukowcy KAN. W 2008 r. około 1000 elektrowni wiatrowych produkowało 2 TWh prądu rocznie, co odpowiada 1,4% całkowitej produkcji prądu w Szwecji. Podniesienie produkcji do 30 TWh wymagałoby zwiększenia ilości elektrowni do 6 - 8 tys. Jest to raczej niewykonalne. W najlepszym przypadku możemy dojść do 2000 turbin oraz 7-procentowego udziału wiatroenergii, czyli 10 TWh. Głównie dlatego, że obecny system dystrybucji prądu oraz możliwość balansowania mocy przez elektrownie wodne, ogranicza dodatkową rozbudowę turbin wiatrowych – czytamy w oświadczeniu.

– Energia wiatrowa może odgrywać ważną rolę jako jeden z komponentów szwedzkiego systemu energetycznego w przyszłości. Uwzględniając jednak znane, naukowo potwierdzone fakty, łatwo dostrzec, że jej znaczenie nie osiągnie takich poziomów, jakie wymienia się często w debacie publicznej – reasumuje prof. Harry Frank, członek komisji energetyki KAN, który kierował studiami nad wiatroenergią.

 

Txtxxx

 

 
rn
rn@Szwecja.net

* Królewska Akademia Nauk – Kungliga Veteskapsakademin.

 

Txtxxx

 
 

:
© Szwecja.net

 

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2009/wiatroenergia.html

 
 

Txtxxx